PCPR

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.V-AS-NAB.1102-2-19/ 558 /2019                         Wieliczka, dnia 10 kwietnia 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

OGŁASZA NABÓR na stanowisko: Psychologa

(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!) 

UWAGA !!!

02 maja 2019r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce
będzie nieczynne !!!

 Święta, Święta i po Świętach! Plastyczne warsztaty Wielkanocne

,

 Wieliczka 2019.04.24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
Dział ds. Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego

● dla dzieci w wieku: od 0 – 3 lat,
● dla dzieci w wieku: powyżej 3 – 7 lat,
● dla dzieci w wieku: powyżej 7 - 18 lat.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Rodziny Zastępczej prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu ds. Pieczy Zastępczej, Wieliczka ul. Sikorskiego 5 32-020 Wieliczka, w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek: godz. 7.30 – 17.00
Wtorek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.30 – 15.30.
Tel: 12 291-31-79 e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl

  

***

ZARZĄDZENIE NR 11/2019
W SPRAWIE USTALENIA 2 MAJA DNIEM WOLNYM

***

 ***

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II 2019.

***OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
„Prowadzenie warsztatów profilaktycznych z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”

(cała treść zamówienia to pobrania tutaj)
***

15.04.2019r. ul. Sikorskiego 5 Warsztaty Świąteczne
Dzieci wraz z Rodzinami Zastępczymi

******

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: Kierownika Punktu Interwencji Kryzysowej

***

V-AS-NAB.1102-1-19/ 301 /2019               Wieliczka, dnia 28 luty 2019r.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12
OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko: Kierownika Punktu Interwencji Kryzysowej
(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!) INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: Kierownika Punktu Interwencji Kryzysowej

***


V-AS-NAB.1102-1-19/ 186 /2019        Wieliczka, dnia 04 luty 2019r.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Kierownika Punktu Interwencji Kryzysowej
V-AS-NAB.113-1-19/187/2019         Wieliczka, dnia 04 luty 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert na stanowisko terapeuty rodzinnego
w Punkcie Interwencji KryzysowejINFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: specjalisty ds. komunikacji społecznej w projekcie
pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę
- projekt zintegrowany. Powiat Wielicki

***


RZZ/1101/153/2019                                                   Wieliczka, 29.01.2019r.

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w związku z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój projektu pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt zintegrowany. Powiat Wielicki
zaprasza
do składania ofert na stanowisko:
specjalisty ds. komunikacji społecznej w projekcie pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt zintegrowany. Powiat Wielicki
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: koordynatora profilaktyki w projekcie
pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę
- projekt zintegrowany. Powiat Wielicki

***

RZZ/1101/152/2019                                                 Wieliczka, 29.01.2019r.

OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w związku z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój projektu pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt zintegrowany. Powiat Wielicki
zaprasza
do składania ofert na stanowisko:
koordynatora profilaktyki w projekcie
pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę-
projekt zintegrowany. Powiat WielickiV-AS-NAB.113-2-19/ 93 /2019          Wieliczka, dnia 15 styczeń 2019 roku


Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert na stanowisko superwizora
w dziale: Pieczy ZastępczejV-AS-NAB.113-2-19/ 92 /2019        Wieliczka, dnia 15 styczeń 2019 roku


Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza do składania ofert na stanowisko superwizora
w dziale: Punktu Interwencji Kryzysowej

.OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
poszukuje kandydata na stanowisko
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: Kierownika Punktu Interwencji Kryzysowej

(KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)000001

1

V-AS-NAB.1102-1-19/ 16 /2019                             Wieliczka, dnia 03 styczeń 2019r.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Kierownika Punktu Interwencji Kryzysowej

(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)

***
***

V-AS-NAB.113-1-19/ /2019                 Wieliczka, dnia 03 styczeń 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
Zaprasza do składania ofert na stanowisko

terapeuty rodzinnego
w Punkcie Interwencji Kryzysowej

(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)


1

11

1

Oznaczenie sprawy: RPO/6/2018
Zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (kliknij aby pobrać)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie i przeprowadzenie stacjonarnych usług w zakresie aktywizacji społecznej w projekcie RPMP.09.01.01-12-0011/15 „Krok do aktywności” realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w roku 2018 – edycja 3.

(Cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania w pliku ZIP)***

Znak sprawy: RPO/4/2018

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138 o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

***

 

***

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


Zorganizowanie i przeprowadzenie stacjonarnych usług w zakresie aktywizacji społecznej w projekcie RPMP.09.01.01-12-0011/15 „Krok do aktywności” realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w roku 2018 – edycja 2.

(cała treść zamówienia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)

******

Zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pn.

x

x

***

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

***

q

..UWAGA!!!

W związku z nie rozstrzygnięciem konkursu
na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ogłasza ponownie nabór na to stanowisko

(całą treść ogłosenia w pliku do pobrania)
Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego tj. realizowanie różnych form aktywizacji zawodowej w okresie od 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku, wynikających z indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji 13 uczestników projektu ”Krok do aktywności”, realizowanego w roku 2018 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

(LINK DO CAŁOŚCI OGŁOSZENIA TUTAJ)PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

 

 

powrót