PCPR

                                                                                                         

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).
Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas
Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.UWAGA!!!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje:

21 czerwca 2019r.
jest dniem wolnym od pracy,

za odpracowaną sobotę 08 czerwca 2019r.

***

Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem

(cała treść zarządzeia do przeczytania tutaj)***

V-AS-NAB.1102-5-19/981/2019                            Wieliczka, dnia 19 czerwca 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko koordynatora

rodzinnej pieczy zastępczej

***OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany.Powiat Wielicki”

(cała treść ogłoszenia do pobrania tutaj!!!)V-AS-NAB.1102-3-19/ 938 /2019                                                         Wieliczka, dnia 12 czerwca 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Pedagoga

(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)V-AS-NAB.1102-3-19/ 849 /2019                        Wieliczka, dnia 29 maja 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: PsychologaV-AS-NAB.1102-5-19/ 801 /2019                   Wieliczka, dnia 23 maja 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NA PIKNIK RODZINNY

8 czerwca (sobota) godz. 11.00-16.00

Park Adama Mickiewicza w Wieliczce

 „ZDROWIE ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE” PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Klauzula informacyjna - Piknik pod plakatem„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt
zintegrowany. Powiat Wielicki.”

.V-AS-NAB.1102-3-19/ 765 /2019               Wieliczka, dnia 17 maja 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

OGŁASZA NABÓR

na Interwenta Kryzysowego

(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)V-AS-NAB.1102-3-19/ 764 /2019               Wieliczka, dnia 17 maja 2019r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Psychologa

(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)
Nabór wniosków
w ramach programu 
Aktywny samorząd
Moduł II 2019r.

od 4 marca 2019r. do 30 marca 2019r.

od 1 września 2019r. do 10 października 2019r.„AKTYWNY SAMORZĄD” 2019r.

Moduł I – likwidacja barier
utrudniających aktywizację
społeczną i zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w Powiecie Wielickim realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy, dostosowania posiadanego samochodu, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia w zakresie jego obsługi, zakupu skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, naprawy skutera lub wózka elektrycznego, zakupu i naprawy protezy kończyny na III poziomie jakości, pobytu dziecka w przedszkolu, nauki w szkole policealnej lub wyższej...***

GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

***Wieliczka 2019.04.24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
Dział ds. Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego

● dla dzieci w wieku: od 0 – 3 lat,
● dla dzieci w wieku: powyżej 3 – 7 lat,
● dla dzieci w wieku: powyżej 7 - 18 lat.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Rodziny Zastępczej prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu ds. Pieczy Zastępczej, Wieliczka ul. Sikorskiego 5 32-020 Wieliczka, w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek: godz. 7.30 – 17.00
Wtorek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.30 – 15.30.
Tel: 12 291-31-79 e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl

 ***

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II 2019.

***OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
„Prowadzenie warsztatów profilaktycznych z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”

(cała treść zamówienia to pobrania tutaj)
Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego tj. realizowanie różnych form aktywizacji zawodowej w okresie od 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku, wynikających z indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji 13 uczestników projektu ”Krok do aktywności”, realizowanego w roku 2018 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

(LINK DO CAŁOŚCI OGŁOSZENIA TUTAJ)PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 

 


powrót