PCPR

,

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Krok do aktywności” na rok 2018

,

,OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie i przeprowadzenie stacjonarnych usług w zakresie aktywizacji społecznej w projekcie RPMP.09.01.01-12-0011/15 „Krok do aktywności” realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja II.

.

 
 


 
 
 

ZAWIADOMIENIE DO OGŁOSZENIA PONIŻEJ O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(cała treść zawiadomienia w załączniku, kliknij tutaj)

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie i przeprowadzenie stacjonarnych usług w zakresie aktywizacji społecznej w projekcie RPMP.09.01.01-12-0011/15 „Krok do aktywności” realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020...(cała treść zamówienia wraz z załącznikami do ściągnięcia w linkach poniżej)

.

.

 
  

Kursy zawodowe osób niepełnosprawnych

 


ZAWIADOMIENIE DO OGŁOSZENIA PONIŻEJ O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(cała treść zawiadomienia w załączniku, kliknij tutaj)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE:

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych usług w zakresie aktywizacji zdrowotnej w projekcie RPMP.09.01.01-12-0011/15 „Krok do aktywności” realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

..

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
poszukuje kandydata na stanowisko koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej.

.W dniu 11.10.2017 w Wieliczce, odbyła się konferencja

"CYBERPRZESTRZEŃ

- UWIKŁANI W WIRTUALNĄ RZECZYWISTOŚĆ"

..

.

„Start do kariery” osób niepełnosprawnych

*
,

,
UWAGA STUDENCI!!! Zbliża się termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.

.Zarząd Powiatu Wielickiego zmienia Uchwałę z  dnia 11 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego tj. realizowanie różnych form aktywizacji zawodowej w okresie od 07.06.2017 roku do 31.12.2017 roku, wynikających z indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji 14 uczestników projektu ”Krok do aktywności”, realizowanego w roku 2017 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020..

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego tj. realizowanie różnych form aktywizacji zawodowej w okresie od 07.06.2017 roku do 31.12.2017 roku, wynikających z indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji 14 uczestników projektu ”Krok do aktywności”, realizowanego w roku 2017 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

.

UCHWAŁA Nr 123/362/2017

ZAŁĄCZNIKI w pdf

ZAŁĄCZNIKI do edycji


.
powrt