PCPR...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ogłasza nabór na stanowisko
psychologa w Zespole ds. Pieczy ZastępczejPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ogłasza nabór na stanowisko psychologa
w Punkcie Interwencji Kryzysowej

,

,.

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ogłasza nabór na stanowisko psychologa dziecięcego
w Punkcie Interwencji Kryzysowej

,

,.

- Obchody Małopolskich Dni
Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Wielickim 2017r.

*

*

- Zabawa taneczna 8 lipca 2017r

.

Zarząd Powiatu Wielickiego zmienia Uchwałę z  dnia 11 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego tj. realizowanie różnych form aktywizacji zawodowej w okresie od 07.06.2017 roku do 31.12.2017 roku, wynikających z indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji 14 uczestników projektu ”Krok do aktywności”, realizowanego w roku 2017 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020..

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego tj. realizowanie różnych form aktywizacji zawodowej w okresie od 07.06.2017 roku do 31.12.2017 roku, wynikających z indywidualnych diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji 14 uczestników projektu ”Krok do aktywności”, realizowanego w roku 2017 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

.

UCHWAŁA Nr 123/362/2017

ZAŁĄCZNIKI w pdf

ZAŁĄCZNIKI do edycji


.
powrt