PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Pokój nr 8:

Kontakt:

ul. Sikorskiego 5 (I piętro)

730 201 771

Joanna Kozyra Kierownik Punktu Interwencji Kryzysowej 12 288-02-20 (wew. 28)

e-mail: pik.wieliczka@gmail.com


                                                                                                        

***GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE***

Punkt Interwencji Kryzysowej
przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie


Szukasz pomocy, porady, wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych

Oferujemy pomoc dorosłym, dzieciom, młodzieży i rodzicom.
Wsparcie znajdą też osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

.

PRZYJDŹ SAM, Z RODZINĄ LUB ZADZWOŃ

Wszelkie porady udzielane są bezpłatnie

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu:
730 201 771, (12) 291 31 79

w dniach

Poniedziałek od 7: 30 - 17:00
Wtorek – Piątek od 7: 30 – 15:30


Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje pomoc w zakresie:

• Interwencja kryzysowa *
• Wsparcie emocjonalne i pomoc psychologiczna,
• Poradnictwo specjalistyczne,
• Psychoterapia problemów osobistych,


PROPONUJEMY:

  • INTERWENCJA KRYZYSOWA:

Wsparcie dla osób przeżywających kryzysy psychologiczne, poszkodowanych w wyniku
zdarzeń losowych, doświadczających przemocy w rodzinie.

  • KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE:

Porady indywidualne i rodzinne dotyczące rozwiązywania problemów psychologicznych, udzielanie wsparcia,
pomoc w odreagowaniu trudnych emocjonalnie zdarzeń, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,

  • PSYCHOTERAPIA RODZINNA, TERAPIA PAR, PRACA Z DZIEĆMI:

Terapia służy poprawie komunikacji, odbudowywaniu relacji w rodzinie, zapewnieniu wszystkim jej członkom bezpieczeństwa, respektowaniu wzajemnych potrzeb. Terapia par/małżeństw skupiała się na polepszeniu komunikacji miłdzy partnerami, nauce nowych sposobów słuchania i bardziej konstruktywnych, skuteczniejszych sposobach porozumiewania się, rozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących podłoże nieprawidłowych relacji,

  • KONSULTACJA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

Konsultacje dla osób pijących problemowo (ryzykownie, szkodliwie),
stosujących środki psychoaktywne i uzależnionych,

  • KONSULTACJA OSÓB WSPOŁUZALEŻNIONYCH

Konsultacje i porady dla członków rodzin osób uzależnionych i pijących problemowo,
terapia osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej,

  • KONSULTACJE PRAWNE

Udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

  • TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny to doskonała okazja,by lepiej poznać siebie i swój sposób funkcjonowania w świecie. Rozwinął w sobie umiejętności związane z kompetencjami interpersonalnymi, takimi jak komunikacja, wyrażanie emocji czy funkcjonowanie w grupie.


* - Interwencje wyjazdowe świadczone są w szczególnych przypadkach, wyłącznie w godzinach pracy interwenta kryzysowego. Pozostałe spotkania prowadzone są w trybie stacjonarnym ul. Sikorskiego 5, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 730 201 771, 12 291 31 79


powrót