AKTUALNOŚCI:

26-03-2020

PIK zamknięty do odwołania

kontakt telefoniczny pod nr 730 201 771

więcej

18-03-2020

zajęcia programu oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych

więcej

13-03-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce nie realizuje usługi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020r., z powodu brak zainteresowania programem

więcej

12-03-2020

odwołano spotkanie korekcyjno-edukacyjne

więcej

DZIAŁ DS. P Z

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
Organizator Pieczy Zastępczej
Zaprasza
Niezawodowe i Spokrewnione Rodziny Zastępcze do udziału w Grupach Wsparcia
celem wymiany doświadczeń w procesie wychowania powierzonych im dzieci oraz Dzieci i Młodzież przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, które doświadczają trudności w adaptacji utraty rodziny biologicznej.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieliczce Dział Pieczy Zastępczej przy ul. Sikorskiego 5.
Spotkania odbędą w terminach:

  • 26.08.2019r. (dzieci)
  • 29.08,2019r. (dzieci)
  • 09.09.2019r. (rodziny zastępcze)
  • 12.09.2019r. (rodziny zastępcze)

W godzinach: 15:30-17:30Wieliczka 2019.04.24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
Dział ds. Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego

● dla dzieci w wieku: od 0 – 3 lat,
● dla dzieci w wieku: powyżej 3 – 7 lat,
● dla dzieci w wieku: powyżej 7 - 18 lat.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Rodziny Zastępczej prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu ds. Pieczy Zastępczej, Wieliczka ul. Sikorskiego 5 32-020 Wieliczka, w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek: godz. 7.30 – 17.00
Wtorek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.30 – 15.30.
Tel: 12 291-31-79 e-mail: pcpr@powiatwielicki.plZa nami 5 Kongres Rodzicielstwa Zastępczego i kolejny sukces rodzin zastępczych z Powiatu Wielickiego

.

.
.

 
  
 

Warsztaty dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych

 
 

.

..

 
 

Warsztaty dla zawodowych rodzin zastępczych

.

 
 

. 
 

OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Zespół ds. Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów z terenu Powiatu Wielickiego gotowych stworzył jedną z form opieki zastępczej dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogł dalej przebywać ze swoimi rodzicami biologicznymi.

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz rodzinnej opieki zastępczej można uzyskać w siedzibie PCPR w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12.powrót