WNIOSKI DO POBRANIA

Uwaga!!! Do każdego wniosku z programu Aktywny Samorzad, składanego w wersji papierowej, należy dołączyć OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW (kliknij aby pobrać)

W razie jakichkolwiek pytań, wątpiwości prosze o kontakt:

tel. 12 288-34-80, 730 201 543

mail: pcpr.zrs@powiatwielicki.pl

.Kliknij aby pobrać
Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
Likwidacja barier architektonicznych 2020
Likwidacje barier w komunikowaniu się 2020

Wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych

i środków pomocniczych 2020

Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 2020
Likwidacja barier technicznych 2020
Wnioski na turnus rehabilitacyjny 2020


Kliknij aby pobrać
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 rokuKliknij aby pobrać
WNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar A

Uwaga!!! Do każdego wniosku z programu Aktywny Samorzad, składanego w wersji papierowej, należy dołączyć OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW (kliknij aby pobrać)

A 1 - oprzyrządowanie do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu)

A 2, 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

A 4 - oprzyrządowanie do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu)Kliknij aby pobrać
WNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar B

Uwaga!!! Do każdego wniosku z programu Aktywny Samorzad, składanego w wersji papierowej, należy dołączyć OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW (kliknij aby pobrać)

B 1, 3, 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Wnisoki

B 1, 3, 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Zaświadczenia
B 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:
B5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:Kliknij aby pobrać
WNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar C

Uwaga!!! Do każdego wniosku z programu Aktywny Samorzad, składanego w wersji papierowej, należy dołączyć OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW (kliknij aby pobrać)

C 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
C 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

C 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 C 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

C 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznegoKliknij aby pobrać
WNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar D

Uwaga!!! Do każdego wniosku z programu Aktywny Samorzad, składanego w wersji papierowej, należy dołączyć OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW (kliknij aby pobrać)

D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


Kliknij aby pobrać

WNIOSKI „Aktywny samorząd” Moduł II

Uwaga!!! Do każdego wniosku z programu Aktywny Samorzad, składanego w wersji papierowej, należy dołączyć OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW (kliknij aby pobrać)

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:                             Wniosek
ZałącznikiKliknij aby pobrać
WNIOSKI „Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” 2020:
OBSZAR B wnioski
OBSZAR D wnioski

OBSZAR F wnioski
Program wyrównywania różnic miedzy regionami III
Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.

Procedury realizacji programu


powrót