AKTUALNOŚCI:

10-02-2020

Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

więcej

06-02-2020

Szkolenia dla Rodzin Zastępczych Powiatu Wielickiego

więcej

WNIOSKI DO POBRANIA

W razie jakichkolwiek pytań, wątpiwości prosze o kontakt:

tel. 12 288-34-80, 730 201 543

mail: pcpr.zrs@powiatwielicki.pl

.

Kliknij aby pobrać
Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
Likwidacja barier architektonicznych 2020
Likwidacje barier w komunikowaniu się 2020

Wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych

i środków pomocniczych 2020

Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 2020
Likwidacja barier technicznych 2020
Wnioski na turnus rehabilitacyjny 2020


Druki wniosku i załączniki - Aktywny samorząd 2019 Modul I:

DZIECI LUB PODOPIECZNI:
OBSZAR A wnioski i załączniki plik ZIP

OBSZAR B wnioskiI plik ZIP
OBSZAR B załączniki plik ZIP

OBSZAR C wnioskiI i załączniki plik ZIP

OSOBY PEŁNOLETNIE:
OBSZAR A wnioski plik ZIP
OBSZAR A załączniki plik ZIP

OBSZAR B wnioski plik ZIP
OBSZAR B załączniki plik ZIP

OBSZAR C wnioski
plik ZIP
OBSZAR C załączniki plik ZIP

OBSZAR C 1 wniosk dla dzieci i podopiecznychi
plik ZIP
OBSZAR C 1 wnioski dla os.pełnoletniej plik ZIP

OBSZAR D wnioskiI i załączniki plik ZIP


Druki wniosku i załączniki - Aktywny samorząd 2019 Moduł II plik ZIP
1
1
1
1


WNIOSKI „Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” 2020:
OBSZAR B wnioski
OBSZAR D wnioski

OBSZAR F wnioski
Program wyrównywania różnic miedzy regionami III
Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.

Procedury realizacji programu


powrót