AKTUALNOŚCI:

26-03-2020

PIK zamknięty do odwołania

kontakt telefoniczny pod nr 730 201 771

więcej

18-03-2020

zajęcia programu oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych

więcej

13-03-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce nie realizuje usługi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020r., z powodu brak zainteresowania programem

więcej

12-03-2020

odwołano spotkanie korekcyjno-edukacyjne

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

k******
MMMM

M

M

MMMV-AS.OWZ.271-1-2020/150/20                                        Wieliczka, dnia 9 styczeń 2020r.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA


 na realizacje usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób NiepełnosprawnychZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KOR-ED/2020 z dnia 08.01.2020r.

na wybór realizatora programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodziniePunkt Interwencji Kryzysowej ZAPYTANIA OFERTOWE:V-AS.ZP.271-6-19/1408/19                                                  Wieliczka,30 sierpnia 2019 r.


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA

Na kompleksowe zorganizowanie pikniku integracyjnego dla 200 osób na terenie gminy miejsko wiejskiej Powiatu Wielickiego z dostępem do komunikacji aglomeracyjnej na rzecz projektu ,,Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę-projekt zintegrowany Powiat Wielicki.’’
(całość ogłoszenia do pobrania tutaj)

                                                                                           Wieliczka 23 sierpień 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019

na kompleksowe zorganizowanie pikniku integracyjnego dla 200 osób
na terenie gminy miejsko wiejskiej Powiatu Wielickiego
z dostępem do komunikacji aglomeracyjnej
na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę
- projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”
(całość ogłoszenia do pobrania tutaj)V-AS.ZP.271-5-19/ 1328 /2019                                               Wieliczka 14 sierpień 2019r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania do Zapytania Ofertowego nr 5/2019
(całość ogłoszenia do pobrania tutaj)


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2019
na dostarczenie i przygotowanie cateringu dla uczestników projektu podczas spotkań (szkoleń/warsztatów) na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(całość ogłoszenia do pobrania tutaj)V-AS.ZP.271-4-49/1237a/2019                                                  Wieliczka 16 sierpień 2019r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania do zapytania Ofertowego nr 4/2019
(całość ogłoszenia do pobrania tutaj)


                                                                                                  Wieliczka 31 lipiec 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019

Dotyczące: świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu Grupy Wsparcia dla:

  1. rodzin zastępczych spokrewnionych i rodzin zastępczych niezawodowych z terenu powiatu wielickiego, celem wymiany doświadczeń w procesie wychowania powierzonych im dzieci,
  2. małoletnich dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej doświadczających trudności w adaptacji utraty rodziny biologicznej,
                                                                          (całość ogłoszenia do pobrania tutaj)


Ogłoszenie o wyniku postępowania do Zapytania Ofertowego nr 3/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019

dotyczące świadczenia usługi przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie grupowej, kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie.V-AS.ZP.271-2-19/978B/2019                                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

dotyczące świadczenia usługi cateringowej podczas trwania pikniku w ramach obchodów „ Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”. pn. „ Kiedy śmieje się dziecko-śmieje się cały świat”.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2019V-AS.ZP.271-1-19/978A/2019                                                                ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

dotyczące świadczenia usługi cateringowej podczas trwania pikniku dla społeczności lokalnej na terenie miasta Wieliczka w ramach realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat wielicki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019
powrót