AKTUALNOŚCI:

26-03-2020

PIK zamknięty do odwołania

kontakt telefoniczny pod nr 730 201 771

więcej

18-03-2020

zajęcia programu oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych

więcej

13-03-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce nie realizuje usługi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020r., z powodu brak zainteresowania programem

więcej

12-03-2020

odwołano spotkanie korekcyjno-edukacyjne

więcej

PO PIERWSZE: REAGUJ

W dniu 15 grudnia br w auli Starostwa powiatowego w Wieliczce odbyła się debata społeczna pn „Po pierwsze: Reaguj. Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Celem debaty było zaprezentowanie działań podjętych przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w okresie od lipca do grudnia 2015 roku w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W debacie udział wzięli: Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz, członkowie Zarządu Powiatu Wielickiego Aleksandra Ślusarek i Roman Wcisło, kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wieliczce Iwona Włodarczyk, zastępca Prokuratora Rejonowego w Wieliczce Małgorzata Piotrowicz, przedstawiciele kuratorskiej służby sądowej Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz Krakowa-Podgórza, Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Biskupicach i Kłaju, ponadgminnych placówek wsparcia dziennego w Zabłociu i Zagórzanach, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Wieliczce i Niepołomicach.
W trakcie dyskusji dotyczącej podsumowania projektu oraz próby zdefiniowania kierunków rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Wielickiego omówiono problematykę związaną z potrzebą rozwoju współpracy pomiędzy zespołami interdyscyplinarnymi a placówkami oświatowymi, potrzebę kontynuowania działań profilaktycznych w szkołach i ponadgminnych placówkach wsparcia dziennego. Działania na rzecz rozwoju i wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami i służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie będą koordynowane przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

..

.

.

.

.

We wrześniu 2015 roku rozpoczął się cykl szkoleń i warsztatów dla gminnych zespołów interdyscyplinarnych z Gminy Gdów i Gminy Biskupice realizowanych w ramach projektu „Po pierwsze: Reaguj”.
Szkolenia odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Zakres tematyczny spotkań został dostosowany do występujących w gminach problemów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i obejmuje panel dotyczący obszaru pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, osobami stosującymi przemoc w rodzinie, obszar związany z uzależnieniami i współuzależnieniami oraz zagadnienia prawne.
Kolejne zajęcia warsztatowe zaplanowano w miesiącu październiku i listopadzie.
Szkolenia realizowane są w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 19 września 2015 roku na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce odbył się piknik zorganizowany w ramach projektu „Po pierwsze: Reaguj”. W imprezie plenerowej wzięli udział kierownicy i pracownicy socjalni z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Gdowie i Biskupicach, gminne zespoły interdyscyplinarne do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Gdowa i Biskupic, dzieci wraz z rodzicami i wychowawcami z ponadgminnych placówek wsparcia dziennego w Zagórzanach i Zabłociu, specjaliści z Punktu Interwencji Kryzysowej oraz dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Do wspólnej zabawy dołączył również Wicestarosta Wielicki Łukasz Sadkiewicz wraz z członkami Zarządu Powiatu Wielickiego.

Na ponad 120 przybyłych gości czekały atrakcje przygotowane przez firmę Bajkoland w ramach programu animacyjnego pt „Magiczny Świat Zabawy”, w tym: liczne zabawy integracyjne, malowanie twarzy, kącik malucha, kącik artystyczny, konkursy plastyczne oraz konkurencje sportowe, za udział w których przewidziano nagrody.
Wszyscy uczestnicy pikniku mogli skorzystać z dań grillowych serwowanych przez Bistro Kampus Wielicki.

Równocześnie w trakcie trwania pikniku istniała możliwość skorzystania z indywidualnych porad prawnych, socjalnych, psychologicznych udzielanych przez specjalistów z Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wieliczce oraz panią Jadwigę Turchan przewodniczącą zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Biskupice.

Piknik został zorganizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Galeria zdjęć z pikniku - kliknij tutaj

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pt „Po pierwsze: Reaguj” w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt będzie realizowany w okresie od lipca do grudnia 2015 roku.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące zadania:

  • Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ponadgminnych placówkach wsparcia dziennego,
  • Szkolenie gminnych zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych i pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy,
  • Podejmowanie działań w zakresie udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy poprzez prowadzenie grupy wsparcia,
  • Podejmowanie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez realizację programu profilaktyczno-wychowawczego w szkołach,
  • Zorganizowanie dla uczestniczek grupy wsparcia treningu asertywności i samoobrony dla kobiet,
  • Zorganizowanie pikniku integracyjnego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z ponadgminnych placówek wsparcia dziennego,
  • Zorganizowanie debaty społecznej podsumowującej projekt oraz określającej kierunki dalszych działaą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Daniłowicza 12.
Koordynator projektu - Jolanta Gondek, tel. 12 288 02 20.

BROSZURA PROJEKTU do pobrania w pliku


powrót