AKTUALNOŚCI:

26-03-2020

PIK zamknięty do odwołania

kontakt telefoniczny pod nr 730 201 771

więcej

18-03-2020

zajęcia programu oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych

więcej

13-03-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce nie realizuje usługi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020r., z powodu brak zainteresowania programem

więcej

12-03-2020

odwołano spotkanie korekcyjno-edukacyjne

więcej

„STOP OTYŁOŚCI”

 W sobotę 24.03.2018r., warsztatami kulinarnymi w Kampusie Wielickim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zakończyło realizacje projektu grantowego -Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Autorska metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z problemem otyłości II i III stopnia „Stop Otyłości”.
Głównym założeniem opracowanej metody jest ułatwienie dostępu do profesjonalnego i kompleksowego wsparcia w miejscu zamieszkania osoby, zakładającego edukację oraz motywowania osoby z otyłością i jej najbliższego otoczenia do trwałej zmiany nawyków i stylu życia.
Przez sześć miesięcy grupa specjalistów, którą tworzyli: dietetyk, pracownik socjalny, lekarz, rehabilitant, pielęgniarka i psycholog zapewniali zindywidualizowane, wielodyscyplinarne wsparcia, którego efektem okazała się nie tylko utrata masy ciała ale również wzmocnienie jednostki / rodziny w pracy nad osiągnięciem zmian, przyswojenie dobrych nawyków żywieniowych, poprawa samopoczucia, poprawa kondycji zdrowotnej, wzbudzenie motywacji do osiągnięcia redukcja masy ciała, polepszenie jakości życia poprzez zwiększenie sprawności fizycznej, a w konsekwencji samodzielności i niezależności od otoczenia dzięki lepszej sprawności ruchowej, zmniejszenie dolegliwości bólowych związanych z nadmiernym obciążeniem układu ruchu, spowodowanym zwiększoną masą ciała.


powrót