ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

***

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce nie realizuje usługi „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020r., z powodu brak zainteresowania programem

***


powrót