AKTUALNOŚCI:

26-03-2020

PIK zamknięty do odwołania

kontakt telefoniczny pod nr 730 201 771

więcej

18-03-2020

zajęcia programu oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych

więcej

13-03-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce nie realizuje usługi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020r., z powodu brak zainteresowania programem

więcej

12-03-2020

odwołano spotkanie korekcyjno-edukacyjne

więcej


06-02-2020

Szkolenia dla Rodzin Zastępczych Powiatu WielickiegoPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Dział ds. Pieczy Zastępczej realizując zadania określone w art. 76 ust. 4, pkt. 5 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z póź. zm.); uprzejmie informuje, iż w ramach wsparcia Rodzin Zastępczych kontynuował będzie szkolenia tematyczne wzbogacające Państwa wiedzę i kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie propozycji tematyki szkoleń, jaką byliby Państwo zainteresowani do końca lutego 2020 roku.

Propozycje tematów można składać osobiście, telefonicznie (730-201-652)bądź mailowo (p.curylo@pcpr-wieliczka.pl).
Osobą do kontaktu jest psycholog Działu ds. Pieczy Zastępczej – Piotr Curyło.powrót