15-04-2020

TURNUSY REHABILITACYJNE NIE BĘDĄ REALIZOWANE W 2020R.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że zgodnie z decyzją Rady Powiatu Wielickiego w podjętej Uchwale nr XIV/123/2020 z dnia 08.04.2020r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w roku 2020, nie przewidziano w 2020r. realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Przy podejmowaniu decyzji Rada Powiatu Wielickiego kierowała się między innymi sytuacją kryzysową w kraju spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę zakaźną COVID-19 i obowiązującym stanem epidemii na terenie całego kraju. W związku z powyższym w 2020r. nie będzie możliwe otrzymanie dofinansowania do wyjazd na turnus rehabilitacyjny. Jednocześnie informujemy, że ww. Uchwałą przeznaczono większe środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny służący do rehabilitacji w warunkach domowych, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Wnioski o dofinansowanie zadań przyjętych do realizacji dostępne są na stronie internetowej w zakładce PFRON – wnioski do pobrania.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można składać również za pośrednictwem systemu SOW (System Obsługi Wsparcia) www.sow.pfron.org.pl bez wychodzenia z domu.powrót